Sciences exactes.svg

Добре дошли в Портал Наука!

Наука, в най-общ смисъл, е система от обективно знание. В по-тесен смисъл, науката е знанието за възприемания свят, добито чрез емпирични научни методи, основано на наблюдаеми явления, което може да бъде както потвърдено, така и отхвърлено. Това знание най-общо се разделя на пет основни клона: природни (естествени) науки, социални науки, обществени науки, хуманитарни науки и технически науки.
Още за Наука...