Хуманитарни и социални науки

(пренасочване от Социални науки)
Част от серията статии за
наука
Природни науки
Социални науки
Приложни науки
Формални науки
Хуманитаристика

Социалните науки са област на научни изследвания, които разглеждат аспектите на човешкото общество. [1] Това е родово понятие обхващащо всички науки с предмет обществото в различните му форми и активности.

Основните дисциплини на социалните науки са в следните области:

 • социология – занимава се с обществото и човешкото социално поведение.
 • антропология – набляга на етнологията и културни изследвания.
 • политология – фокусира се върху изследванията в областта на политиката, политическото поведение и обществените политики на държавно ниво, както и на глобално ниво.
 • международни отношения – фокусът е насочен към случващото се в политическия, социалния и икономическия живот на международната сцена.
 • държавна политика – занимава се с разбирането на факторите, формиращи процесите в дневния ред на обществото и резултатите от него.
 • психология[2] – акцентира върху изучаването на манталитета и поведението, доколкото те се определят по отношение на обществото.
 • криминология – занимава се с проблеми и обществени ситуации, които се отнасят към престъпността и престъпното поведение.
 • икономика – занимава се с човешките и социалните отношения, свързани с придобиването на материални ресурси, както и законите и обществените отношения, свързани с производството и разпределението на собствеността.
 • общуване – занимава се с предаването на информация между двама или повече участници.

Области като социалната дейност са насочени основно към приложението и по принцип не се считат за социални науки.

Източници

редактиране
 1. Kuper, A., & Kuper, J. (1985)
 2. Verheggen et al. 1999. "From shared representations to consensually coordinated actions", in "Theoretical Issues in Psychology", John Morrs et al., ed., International Society for Theoretical Psychology