Шаблон:П-платено1

Информация Добре дошли в Уикипедия. Искам да Ви информирам, че приноси в Уикипедия в полза на работодател или клиент не са забранени, но трябва да бъдат надлежно обозначени, както е посочено в Условията за ползване, в т.4. Платени приноси без разкриване. Използвайки Уикипедия, Вие се съгласявате с тези условия и трябва да ги спазвате. Ако приносите Ви {{замест:#if:|в страницата [[:{{{1}}}]]}} не са по нечия поръчка, моля за извинение. Ако нещо не Ви е ясно, не се колебайте да питате. Благодаря!

Употреба

Както всички предупредителни шаблони, този също трябва да бъде използван винаги със „замест:“, както е показано по-долу:

Употреба Резултат
{{замест:п-платено1}} Информация Добре дошли в Уикипедия. Искам да Ви информирам, че приноси в Уикипедия в полза на работодател или клиент не са забранени, но трябва да бъдат надлежно обозначени, както е посочено в Условията за ползване, в т.4. Платени приноси без разкриване. Използвайки Уикипедия, Вие се съгласявате с тези условия и трябва да ги спазвате. Ако приносите Ви не са по нечия поръчка, моля за извинение. Ако нещо не Ви е ясно, не се колебайте да питате. Благодаря!
{{замест:п-платено1|Статия}} Информация Добре дошли в Уикипедия. Искам да Ви информирам, че приноси в Уикипедия в полза на работодател или клиент не са забранени, но трябва да бъдат надлежно обозначени, както е посочено в Условията за ползване, в т.4. Платени приноси без разкриване. Използвайки Уикипедия, Вие се съгласявате с тези условия и трябва да ги спазвате. Ако приносите Ви в страницата Статия не са по нечия поръчка, моля за извинение. Ако нещо не Ви е ясно, не се колебайте да питате. Благодаря!

Внимание

При промени в шаблона, касаещи броя, реда или наименуването на параметрите, задължително трябва да се обнови съдържанието на системното съобщение MediaWiki:Common.js/Edit tools data/П-платено1, чрез което този шаблон се вика от падащо меню в режим на редактиране. Такава актуализация може да направи само интерфейсен администратор (отправете заявка).