Шаблон:Cite book

[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация

Целта на този шаблон е да осигури съвместимост с en:Template:cite book, като по този начин улесни преводите на статии от други езикови версии на Уикипедия. За форматиране на библиографските данни той използва Шаблон:Източник БДС 17377.

УпотребаEdit

Пълна версия
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |format= |accessdate= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |lang= |lang-hide= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}
Най-често употребявани параметри (използвайте и няма да се налага да триете излишни параметри)
{{cite book |title= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |publisher= |location= |isbn= |pages= |url= |accessdate= |lang= |lang-hide= }}
Пример 1

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8. (на английски)

Пример 2
{{cite book
| last = Mumford
| first = David
| authorlink = David Mumford
| title = The Red Book of Varieties and Schemes
| publisher = [[Springer-Verlag]]
| series = Lecture notes in mathematics 1358
| year = 1999
| doi = 10.1007/b62130
| isbn = 354063293X
| lang = en
}}

Mumford, David. The Red Book of Varieties and Schemes. Springer-Verlag, 1999. ISBN 354063293X. DOI:10.1007/b62130. (на английски)

Пример lang-hide

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en |lang-hide=yes}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8.

Vertical list Prerequisites * Brief instructions
{{cite book
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|authorn-link
|editor=
|editorn=
|editorn-last
|editorn-first
|editor-link
|editorn-link
|others=
|title=
|trans_title=
|url=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|lang=
|lang-hide=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|bibcode=
|id=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|trans_chapter
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
  
 last
 last
 last 
   
 lastn 
  
  
  
 editorn-last
 editor or editor-last
 editorn or editorn-last
  
  
  
  
 url
 url
  
  
  
  
 year or date
  
 year
  
 publisher
  
  
  
  
  
  
  
  
 page or pages
  
  
 chapter
  
  
  
 laysummary
  
  
  
 coauthors or >1 lastn
  
   
 (no wikilink)
 (no wikilink)
  
 alternative to first2, last2...first9, last9
 (no wikilink). n=1 through 9
 n=1 through 9
  
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
  
  
  
 insert url of online version of the book or an extract, if available
  
  
  
  
  
 †preferred (no wikilink)
  
 alternative to date
  
  
  
 език, напр. „en“: показва езика в скоби и настройва съкр. за „страница“; за български се пропуска, освен ако не е изрично нужно
 скрива пояснението с езика на източника (напр. „(на латински)“); активира се с „да“, „вкл“, „1“, „yes“, „on“ или „true“
 always include ISBN if one has been assigned
  
  
  
  
  
 hides automatic 'p' or 'pp'.
 ‡(no wikilink).  Synonymous with "contribution".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вижте същоEdit

TemplateData
Документация на шаблона създадена чрез TemplateData и използвана от Визуалния редактор и други инструменти;

TemplateData за Cite book

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Фамилияlast

Фамилията на автора; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Stringsuggested
Имеfirst

Първото или личното име, или инициали на автора; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Stringsuggested
Фамилия 2last2

Фамилията на втория автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink2'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Stringoptional
Име 2first2

Първото или личното име, или инициали на втория автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink2'; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Stringoptional
Фамилия 3last3

Фамилията на третия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink3'.

Stringoptional
Име 3first3

Първото или личното име, или инициали на третия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 4last4

Фамилията на четвъртия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink4'.

Stringoptional
Име 4first4

Първото или личното име, или инициали на четвъртия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 5last5

Фамилията на петия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink5'.

Stringoptional
Име 5first5

Първото или личното име, или инициали на петия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 6last6

Фамилията на шестия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink6'.

Stringoptional
Име 6first6

Първото или личното име, или инициали на шестия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 7last7

Фамилията на седмия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink7'.

Stringoptional
Име 7first7

Първото или личното име, или инициали на седмия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 8last8

Фамилията на осмия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink8'.

Stringoptional
Име 8first8

Първото или личното име, или инициали на осмия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Фамилия 9last9

Фамилията на деветия автор; не добавяйте препратки, използвайте 'authorlink9'. Ако са дефинирани девет автора, само 8 ще бъдат показани, а 'и др.' ще стои на мястото на последния автор.

Stringoptional
Име 9first9

Първото или личното име, или инициали на деветия автор; не добавяйте препратки.

Stringoptional
Препратка за автораauthorlink

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за автора; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Pageoptional
Съавториcoauthors

Съавтори

Stringdeprecated
Препратка за автора 2authorlink2

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за втория автор; може да добавите цифри в края за допълнителни автори

Pageoptional
Препратка за автора 3authorlink3

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за третия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 4authorlink4

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за четвъртия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 5authorlink5

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за петия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 6authorlink6

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за шестия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 7authorlink7

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за седмия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 8authorlink8

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за осмия автор.

Pageoptional
Препратка за автора 9authorlink9

Наименованието на съществуващата статия в Уикипедия за деветия автор.

Pageoptional
Фамилия на редактораeditor-last editor

Фамилията на редактора; не използвайте препратка, а 'editor-link'; може да добавите цифри в края за допълнителни редактори

Unknownoptional
Име на редактораeditor-first

Собствено име или инициали на редактора; не използвайте препратка, а 'editor-link'; може да добавите цифри в края за допълнителни редактори

Unknownoptional
Link for editoreditor-link

Title of existing Wikipedia article about the editor

Pageoptional
Last name of second editoreditor2-last

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Stringoptional
First name of second editoreditor2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Stringoptional
Link for second editoreditor2-link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

Pageoptional
Last name of third editoreditor3-last

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Stringoptional
First name of third editoreditor3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Stringoptional
Link for third editoreditor3-link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

Pageoptional
Last name of fourth editoreditor4-last

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Stringoptional
First name of fourth editoreditor4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Stringoptional
Link for fourth editoreditor4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

Pageoptional
Last name of fifth editoreditor5-last

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Stringoptional
First name of fifth editoreditor5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Stringoptional
Link for fifth editoreditor5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

Pageoptional
Last name of sixth editoreditor6-last

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Stringoptional
First name of sixth editoreditor6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Stringoptional
Link for sixth editoreditor6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

Pageoptional
Last name of seventh editoreditor7-last

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Stringoptional
First name of seventh editoreditor7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Stringoptional
Link for seventh editoreditor7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

Pageoptional
Last name of eighth editoreditor8-last

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Stringoptional
First name of eighth editoreditor8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Stringoptional
Link for eighth editoreditor8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

Pageoptional
Last name of ninth editoreditor9-last

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Stringoptional
First name of ninth editoreditor9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Stringoptional
Link for ninth editoreditor9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

Pageoptional
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Stringoptional
Заглавиеtitle

Заглавието на книгата

Stringrequired
Translated titletrans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
URLurl

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Example
https://books.google.com/books?id=...
Stringoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
URL access dateaccessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Stringoptional
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

Stringoptional
Series identifierseries

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Stringoptional
Томvolume

За една творба, публикувана в няколко тома

Stringoptional
Датаdate

Точната дата на източника; не добавяйте препратка

Dateoptional
Original yearorigyear

Original year of publication; provide specifics

Stringoptional
Година на публикуванеyear

Годината в която е издадена книгата; използвайте 'date', ако месеца и деня са известни

Stringsuggested
Месец на публикуванеmonth

Месецът в която е издаден книгата; използвайте 'date', ако месеца и деня са известни

Stringsuggested
Издателpublisher

Наименованието на издателя

Stringsuggested
Място на публикуванеlocation

Географското местоположение на публикуването; обикновено без препратка; не го попълвайте, ако наименованието на публикацията включва мястото

Stringsuggested
Езикlang

Езикът на който е написан източника, ако е различен от български; използвайте двубуквения ISO 639-1 код; не използвайте икони или шаблони

Stringoptional
Hide languagelang-hide

........................................

Booleanoptional
ISBNisbn

Международен стандартен номер на книга; използвайте 13-цифровият код, където е възможно

Stringsuggested
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Stringoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Stringoptional
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Stringoptional
Pagepage

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

Stringoptional
Цитирани странициpages

Страниците, които потвърждават съдържанието (не се използва за брой страници на книгата); появява се след 'с.'; използвайте или page=, или pages=, но не и двете едновременно

Stringsuggested
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
Chapterchapter

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

Stringoptional
Translated chaptertrans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Chapter URLchapterurl

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

Stringoptional
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Stringoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Stringoptional
Lay URLlaysummary

URL link to a non-technical summary or review of the source

Stringoptional
Lay datelaydate

Date of the summary; displays in parentheses

Stringoptional
Separatorseparator

..........................................................

Stringoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Default
.
Stringoptional
Last author ampersandlastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Stringoptional