Целта на този шаблон е да осигури съвместимост с en:Template:cite book, като по този начин улесни преводите на статии от други езикови версии на Уикипедия. За форматиране на библиографските данни той използва Шаблон:Източник БДС 17377.

УпотребаРедактиране

Пълна версия
{{cite book |last1= |first1= |authorlink1= |last2= |first2= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |others= |title= |trans_title= |url= |format= |accessdate= |edition= |series= |volume= |date= |year= |month= |origyear= |publisher= |location= |lang= |lang-hide= |isbn= |oclc= |doi= |id= |pages= |trans_chapter= |chapter= |chapterurl= |quote= |ref= |bibcode= |laysummary= |laydate= |separator= |postscript= |lastauthoramp=}}
Най-често употребявани параметри (използвайте и няма да се налага да триете излишни параметри)
{{cite book |title= |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |publisher= |location= |isbn= |pages= |url= |accessdate= |lang= |lang-hide= }}
Пример 1

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8. (на английски)

Пример 2
{{cite book
| last = Mumford
| first = David
| authorlink = David Mumford
| title = The Red Book of Varieties and Schemes
| publisher = [[Springer-Verlag]]
| series = Lecture notes in mathematics 1358
| year = 1999
| doi = 10.1007/b62130
| isbn = 354063293X
| lang = en
}}

Mumford, David. The Red Book of Varieties and Schemes. Springer-Verlag, 1999. ISBN 354063293X. DOI:10.1007/b62130. (на английски)

Пример lang-hide

{{cite book |last= Cordell |first= Bruce R. |coauthors= Jeff Grubb, David Yu |title= [[Manual of the Planes]] |publisher= [[Wizards of the Coast]] |year= 2001 |month= September |isbn= 0-7869-1850-8 |lang=en |lang-hide=yes}}

Cordell, Bruce R. et al. Manual of the Planes. Wizards of the Coast, September 2001. ISBN 0-7869-1850-8.

Vertical list Prerequisites * Brief instructions
{{cite book
|last=
|first=
|authorlink=
|coauthors=
|firstn=,lastn=
|authorn-link
|editor=
|editorn=
|editorn-last
|editorn-first
|editor-link
|editorn-link
|others=
|title=
|trans_title=
|url=
|format=
|accessdate=
|edition=
|series=
|volume=
|date=
|origyear=
|year=
|month=
|publisher=
|location=
|lang=
|lang-hide=
|isbn=
|oclc=
|doi=
|bibcode=
|id=
|pages=
|nopp=
|chapter=
|trans_chapter
|chapterurl=
|quote=
|ref=
|laysummary=
|laydate=
|separator= 
|postscript= 
|lastauthoramp=
}}
  
 last
 last
 last 
   
 lastn 
  
  
  
 editorn-last
 editor or editor-last
 editorn or editorn-last
  
  
  
  
 url
 url
  
  
  
  
 year or date
  
 year
  
 publisher
  
  
  
  
  
  
  
  
 page or pages
  
  
 chapter
  
  
  
 laysummary
  
  
  
 coauthors or >1 lastn
  
   
 (no wikilink)
 (no wikilink)
  
 alternative to first2, last2...first9, last9
 (no wikilink). n=1 through 9
 n=1 through 9
  
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
 n=1 through 4
  
  
  
 insert url of online version of the book or an extract, if available
  
  
  
  
  
 †preferred (no wikilink)
  
 alternative to date
  
  
  
 език, напр. „en“: показва езика в скоби и настройва съкр. за „страница“; за български се пропуска, освен ако не е изрично нужно
 скрива пояснението с езика на източника (напр. „(на латински)“); активира се с „да“, „вкл“, „1“, „yes“, „on“ или „true“
 always include ISBN if one has been assigned
  
  
  
  
  
 hides automatic 'p' or 'pp'.
 ‡(no wikilink).  Synonymous with "contribution".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Вижте същоРедактиране