УпотребаРедактиране

{{Str right|<string>|<offset>}}

Връща символите от <offset> до края на реда.

Ограничения =Редактиране

  • Не повече от 100 символа във входната редица от символи. If possible, first check length of input string using {{Str len}}. Using strings longer than 100 characters may result in the error "max index is 100 for str_sub".
  • Limited set of characters.
  • Expensive.

Вижте същоРедактиране