Шахматна композиция

Шахматната композиция е вид дейност при която с помощта на изкуствено създадени позиции и поставено към тях условие се изразяват специфични идеи. По правило белите трябва да извършат първия ход и да постигнат целта, поставена в условието. В зависимост от него различаваме

 • Етюд – условието е „Мат за белите“ или „Реми“, като броят на ходовете не е регламентиран.
 • Задача – условието е „Мат за ... хода“. Броят на ходовете водещи до целта е предварително зададен от автора. Ако съществува решение с по-малък брой ходове, задачата се счита за некоректна.

Един етюд или задача се считат за коректни ако съществува само един първи ход, който води до решение.

Различаваме още:

 • ортодоксни шахматни композиции – при тях се използват класическите шахматни правила. При тях белите фигури постигат мат в предварително зададен брой ходове, победа или реми независимо от броя ходовете, следвайки класическите шахматни правила. Това е най-старият и разпространен вид шахматна композиция.
 • неортодоксни шахматни композиции – задачи за помощен или обратен мат
 • феерични шахматни композиции – при тях се добавят или видоизменят правилата на шахмата, като например се добавят нови фигури, промяна на движението на фигурите, формата и размера на дъската могат да са променени и т.н.

В зависимост от общия брой на фигурите различаваме

 • суперминиатюра – до 5 фигури
 • миниатюра – до 7 фигури
 • мередит – от 7 до 12 фигури

и други.

По сведения от арабски ръкописи първите шахматни задачи (наричани тогава мансуби) се появяват през IX век. Оттогава насам са се развили редица направления и школи. Днес почти всяко шахматно списание, както и редица неспециализирани издания публикуват задачи и етюди. Провеждат се и конкурси за съставянето им, включително и световни първенства. На авторите (често наричани „проблемисти“), подобно на шахматистите, се присъждат звания (майстор, гросмайстор и др.)

Тема се нарича основната идея на шахматната композиция. Възможно е в едно произведение да са осъществени няколко теми.

Известни теми

 • „Антидуал“
 • „Блок“
 • „Екселсиор“
 • „Индийска тема“
 • „Новотни“
 • „Прикриване на полето на заплахата“

Известни световни проблемисти:

Български проблемисти: