Шахматна задача

В шахмата под задача се разбира изкуствено създадена позиция при която белите фигури постигат мат в определен брой ходове. За да бъде задачата коректна се изисква:

  • Само един първи ход за белите да води до целта.
  • След първия ход белите да стигат до мат в зададения брой ходове, независимо от играта на черните.