Шахматовидна ведрица

вид растение

Шахматовидна ведрица или малка ведрица (Fritillaria meleagroides) е растение от семейство Кремови. Критично застрашен вид в България.[1]

Fritillaria meleagroides
Fritillaria meleagroides AR 3.JPG
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (angiosperms)
(без ранг):Едносемеделни (monocots)
разред:Лилиецветни (Liliales)
семейство:Кремови (Liliaceae)
род:Ведрица (Fritillaria)
вид:F. meleagroides
Научно наименование
Schult.f., 1829 г.
Fritillaria meleagroides в Общомедия
[ редактиране ]
Шахматовидна ведрица, Алдомировско блато

РазпространениеРедактиране

Шахматната ведрица е разпространена в Северозападен Китай, Западен Сибир, Европейска Русия, Северен Кавказ, Казахстан, Украйна, Молдова и България.[2] Среща се в България на три места – южно от гара Верила (Софийски район) и около Драгоманското и Алдомировското блато (Знеполски район).[1]

Обитава влажни тревни съобщества в зоната между преовлажнените и ксеромезофилните участъци. Образува популации от двадесетина до няколкостотин индивиди.[1]

ОписаниеРедактиране

Представлява тревисто луковично растение, достига височина между 25 и 60 cm. Листата му са сиво-синкави, теснолинейни, разположени последователно от основата до върха на стъблото. Цветовете са единични, рядко се срещат по 2–3. Те са увиснали със звъневидна форма. Околоцветните листчета имат дължина 2,5–3,5 cm. Те са тъмночервени, до кафявовиолетови, с неясно очертани шахматни петна. Плодът представлява изправена, триръбеста кутийка с дължина 2 cm и ширина 1 cm. Растението е насекомоопрашващо се. Размножава се със семена и с много слаба интензивност вегетативно.[1]

Природозащитен статусРедактиране

Основна опасност за вида е пресушаването на местообитанията и превръщането на влажните ливади в обработваеми земи.[1]

БележкиРедактиране

  1. а б в г д Шахматовидна ведрица, малка ведрица. // Червена книга на България. Посетен на 3 септември 2015. (на български)
  2. Kew World Checklist of Selected Plant Families