Шеста династия на Древен Египет

История на Древен Египет
Периоди
Династии
0 - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Птолемеи

Трета, Четвърта, Пета и Шеста династия често днес се групират под името Старо царство.

Египетско име Гръцко име По Манетон Период на царуване
Тети Отоес 12 години (2345 пр.н.е. – 2333 пр.н.е.)
Усеркара 1 година (2333 пр.н.е. – 2332 пр.н.е.)
Мерира Пиопи I Фио(п)с 49 години (2332 пр.н.е. – 2283 пр.н.е.)
Меренра Антиемсаф I Метузуфис 14 години (2283 пр.н.е. – 2278 пр.н.е.)
Неферкара Пиопи II Фиопс 94 години (?) (2278 пр.н.е. – 2184 пр.н.е.)
Меренра Амтиенсаф II Ментезуфис 1 година (2184 пр.н.е.)
Менкара Нитокрис Нитокрис 2 години (?) (2184 пр.н.е. – 2183 пр.н.е.)

Шеста фараонска династия се смята за последната династия от Старото царство на Египет, въпреки че Оксфордска история на древен Египет включва Седма и Осма династии като част от Старото царство. Манетон пише, че тези царе управляват от Мемфис, или на египетски Меннефер, взето от името на пирамидата на Унас, която е построена наблизо.

Династията е основана от Тети, който се жени за Ипут, смятана за дъщеря на фараона Унас от Пета династия. Други по-значими членове на династията са Пиопи II, който управлява 94 години, най-дълго управлявалият фараон в историята на древен Египет, както и Нитокрис, първата жена, която управлява Египет. Някои изследователи смятат, че е първата и в света.

По време на управлението на тази династия се изпращат експедиции в Синай за добив на тюркоаз и мед, както и до мините в Хатнуб и Уади Хаммамут. Фараонът Джедкара изпраща търговски експедиции до Пунт и до Библос, а Пиопи I – и до Ебла.

По време на династията започва да се забелязва засилване на властта на местните власти, което по-късно води до отслабване на абсолютната царска власт. В резултат на това, след смъртта на Пиопи II, неговите васали предявяват претенции за трона наравно с наследниците, което довежда до края на Старото царство.