Шестнадесета династия на Древен Египет

История на Древен Египет
Периоди
Династии
0 - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Птолемеи

16-а династия на Древен Египет управлява 50 години Горен Египет по времето на Втория преходен период (ок. 1650 – 1550 пр.н.е.). Протича паралелно с 15-а династия.

Фараони на 16-а династия Редактиране

Династия XVI
Име Хорово име Коментари Съпруга
Djehuti Sekhemre-sementawi ок. 1649 пр.н.е. Кралица Ментухотеп
Собекхотеп VIII Sekhemre-seusertawi ок. 1645 пр.н.е.
Неферхотеп III Sekhemre-seankhtawi ок. 1629 пр.н.е.
Кралица VI Seankhenre ок. 1628 пр.н.е.
Небириау I Sewadjenre ок. 1627 пр.н.е.
Небириау II Neferkare ? ок. 1601 пр.н.е.
Семенре ок. 1601 пр.н.е.
Bebi-Ankh Seuserenre ок. 1600 пр.н.е.
Shedwast Sekhemre ок. 1588 пр.н.е.
Дедумосе I Djedhetepre
Дедумосе II Djedneferre
Montemsaf Djedankhre
Ментухотеп VI Merankhre Кралица Ситмут
Династия XVI (Helck)
Име Хорово име Коментари Съпруга
Анат-хер
Усер-Анат
Семквен
Bebi-Ankh Seuserenre
Пепи III Sneferankh-re
Небмаатре
Никаре
Мерибре
Нубанкхре
Ahotepre
Anetjerre
Kha-userre
Сакет
Wadjet
Qar
Yakbaam
Аму
Nia...