Шуко е общоизвестното име на набор от електрически щепселни съединения – щепселни кутии (контакти) и щепсели за променлив ток, [1] които са известни и като тип (вид) F или още като CEE 7/4 (за щепселите Шуко) и CEE 7/3 (за гнездата Шуко).

Щепсел тип Шуко и щепселна кутия (контакт).
(1) Гнездо на щепселната кутия;
(2) и (3) щифт на нулев проводник и шуко контакт съединен със заземен звезден център в трансформатора
(4) водещи прорези в контакта и специални ребра на щепсела за устойчиво външно механично натоварване на контактната връзка
Щифтове и клема за трипроводна връзка към щепсел шуко

Думата „Шуко“ е съкращение от немското понятие Schutzkontakt“ (буквално: „защитен контакт“), което указва, че щепселът и гнездото са снабдени със защитни заземителни контакти (контактни пластини). Обикновено присъединителите Шуко се използват във вериги с 220 – 230 V, 50 – 60 Hz и за токове до 16 А.

Щепселни кутии редактиране

Щепселните кутии Шуко са токоотдаващо електроинсталационно изделие. Те са двуполюсни и в зависимост от потребностите се произвеждат за открита, за полускрита и за скрита инсталация. Свързват се към двупроводната електрическа мрежа, като при монтажа контактните пластини на защитното зануляване се свързват към нулевия проводник. [1] Произвеждат се с капак с дълбоко защитно гнездо с дълбочина от 15 mm, в която се включва щепселът. Водещите прорези в капака на контакта и водещите ребра на щепсела са надеждна механична връзка. Това позволява да се приложи по-голямо натоварване на контакта, като се включват директно зарядни устройства, трансформатори или други уреди за бита, пригодени за директно включване към електрическата мрежа чрез контакта.

Щепсели редактиране

Щепселите Шуко са симетрични токовземащи електроинсталационни изделия. Всеки контактен щифт може да осъществява електрическа връзка както с фазата, така и с нулата, т.е. това зависи от начина на поставянето му в контакта. Но и в двете възможни състояния за включване, двустранно разположените контакти на зануляването осъществяват постоянна еднопосочна връзка с нулевия проводник. Счита се, че щепселите Шуко са разработени да бъдат много безопасни и осигуряват високо ниво на сигурност при използване с гнезда Шуко, но могат да се поставят и в други гнезда, при което степента на безопасност може да намалее.

Конструктивно щепселите се изработват от пластмасово тяло, състоящо се от две половини. В тях се монтират тоководещите щифтове, зануляващите пластини и захващането на свързващия кабел. [2] Щепселите Шуко имат два кръгли контактни щифта за фазата и нулата с диаметър от 4,8 mm, с дължина на всеки от 19 mm и раздалечени на междуосово разстояние от 19 mm. Перпендикулярно на линията свързваща двата щифта са монтирани от двете страни контактни пластини за защитно зануляване с нулев проводник. Зануляването се осъществява от нулевия проводник на електрическата мрежа, свързан с директно заземен звезден център в трансформатора или генератора. [3] На практика чрез двойката щепселна кутия – щепсел се осъществява защитно заземяване на уреда включен към електрическата мрежа.

Обща технически характеристики редактиране

 
Отляво – щепсел Шуко (т.е. тип F, CEE 7/4). Отдясно – гнездо Шуко (CEE 7/3, за тип F).
 
Щепсел Шуко (CEE 7/7). Показаният на снимката щепсел Шуко е с кабел, който излиза успоредно (дори на около 0°) спрямо свързващата част на щепсела, но повечето щепсели Шуко, продавани на пазара, са с кабел, който излиза под ъгъл (обикновено 90°, т.е перпендикулярно) спрямо свързващата част на щепсела. Щепсели Шуко като този на снимката се изваждат по-лесно от тези щепсели Шуко, при които кабелът излиза под ъгъл; но това прави щепселите от първия вид по-опасни, тъй като по-лесно може да бъдат извадани от гнездо по невнимание.
 
Пример за щепсел CEE 7/16, наричан още „еврощепсел“ (Europlug) или тип C. Щепсели от тип C са съвместими с гнезда Шуко.

В днешно време по-разпространени са щепселите Шуко CEE 7/7 (в сравнение с щепселите Шуко CEE 7/4), които са съвместими с френските гнезда CEE 7/5 (част от тип E) чрез отвор в щепсела Шуко, в която влиза заземяващият щифт на френското гнездо CEE 7/5.

 • Обхват на употреба: Приет като стандарт и се използва се в почти цяла Европа (без Великобритания, Ирландия и още няколко държави) и в Русия
 • два електрически контактни щифта на щепсела / 2 съответстващи им пружиниращи месингови гнезда на контакта;
 • Заземен: ДА (две пластинки на контакта-гнездо Шуко контактуват със съответните им 2 пластинки на щепсела Шуко)
 • Сила на тока: до 16 A
 • Напрежение: 220 – 230 (220 – 240/250) V (еднофазов (монофазов))
 • Честота на преминаващия ел. ток: 50 – 60 Hz
 • Съвместимост: гнездото от тип F (т.е Шуко – CEE 7/3) работи с щепсели от тип F (т.е. Шуко – CEE 7/4 или CEE 7/7), C и E
 • Поляризираност: Поради това, че щепселът Шуко (т.е. тип F, CEE 7/4) може да бъде сложен и по двата начина в гнездото, стандартът Шуко е неполяризиран, т.е. фазата и нулата (line и neutral) на електрозахранващата мрежа, се свързват по произволен начин към консуматора. При тип F (CEE 7/7), свързването с френското гнездо CEE 7/5 е само по един начин.

Вижте също редактиране

Бележки редактиране

 1. а б Петков, Любомир. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 97. ISBN -10:954-03-0536-5
 2. Петков, Любомир. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 99. ISBN -10:954-03-0536-5
 3. Петков, Любомир. Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 212. ISBN -10:954-03-0536-5

Външни препратки редактиране