Шума

Уикимедия пояснителна страница

Шума може да се отнася за:

  • Листа, вегетативни органи при растенията
  • Шума, село в Западна България
  • Шум, силен или слаб звук с неопределена и честота
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.