Щат може да се отнася за:

  • щат – документ, определящ всички длъжности на служители и съответните им възнаграждения в учреждение
  • щат – държавна административно-териториална единица
  • Щатите – кратко наименование на Съединените американски щати

Вижте също

редактиране
  Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.