Югозападна защита (вестник)

„Югозападна защита“ е български седмичен вестник, издаван в гр.Кюстендил.

„Югозападна защита“
Информация
Начало 20 февруари 1912
Край 15 май 1912
Издател Д.Богданов
Тираж 400 бр.

Вестникът излиза в 5 броя от 20 февруари 1912 г. до 15 май 1912 г. Редактира комитет. Издател стопанин – Д.Богданов (Радомир – Кюстендил). Помества материали по македонския въпрос и църковни проблеми. Печата се от Печатница "Братя Дюлгерови" в Кюстендил. Тираж: 400 броя.

ЛитератураРедактиране