Южна Сърбия е идеологическо понятие на великосръбската доктрина за обозначаване на окупираната от Кралство Сърбия територия на Вардарска Македония след Балканската война.

Основанието за въвеждане в пропагандна употреба на новото понятие е от историографско естество - обстоятелството, че по време на Милутин, Дечански и Душан (1284 - 1355), Неманичите владеят Македония.

Вижте също редактиране