Ядрена, химична и биологична защита

(пренасочване от ЯХБЗ)

ЯХБЗ е абревиатура от „Ядрена, химична и биологична защита“. Съкращението се използва във военната наука и означава комплекс от мерки и мероприятия за предпазване на войските, населението и народното стопанство от поражение с ядрено, химическо и биологично оръжие (ЯХБО).

Предишното название на тази военна дисциплина в България беше ЗОМП - „Защита от оръжия за масово поразяване“.

Костюм за ЯХБЗ

Основни направления в ЯХБЗРедактиране

Предпазни меркиРедактиране

Предпазните мерки целят недопускане на поражение на войските, населението и народното стопанство от ЯХБО. Като превантивни се означават следните дейности:

КонтрамеркиРедактиране

Контрамерките целят намаляване на щетите сред войските, населението и народното стопанство, от използваните от противника ЯХБО.

Контрамерки за защита на техниката и териториятаРедактиране

ДезактивацияРедактиране

Дезактивацията обхваща всички мероприятия за намаляване на степента на радиоактивно заразяване на техниката и територията

ДегазацияРедактиране

Дегазацията обхваща всички мероприятия за инактивиране на използваните от противника бойни отровни вещества (БОВ).

ДезинфекцияРедактиране

Дезинфекцията обхваща всички мероприятия за унищожаване на използваните от противника болестотворни микроорганизми. От съществено значение за предотвратяване и ограничаване на заразните болести е да се унищожат не само техните причинители, но и техните преносители. За тази цел се прилагат т.нар. ДДД-мероприятия.