Якобити

Уикимедия пояснителна страница

Якобити може да се отанся до:

Да не се бъркат с якобинците от края на 18 век във Франция!

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.