Яфет е третият, най-малък син на Ной, родоначалник на народите, носещи името му, Яфетиди, по-късно отъждествявани с индоевропейските.

Синовете на Ной: Сим, Хам и Яфет

Яфет е имал 7 сина – Гомер, Магога, Мадай, Яван, Тувал, Тирас и Мосох.

Яфетически езици е термин, въведен от Мар за означаване на родството на семитски и хамитски езици с някои от мъртвите езици от Средиземноморието.