3000 – 2001 пр.н.е. 30 век 29 век 28 век 27 век 26 век 25 век 24 век 23 век 22 век 21 век
2000 – 1001 пр.н.е. 20 век 19 век 18 век 17 век 16 век 15 век 14 век 13 век 12 век 11 век
1000 – 1 пр.н.е. 10 век 9 век 8 век 7 век 6 век 5 век 4 век 3 век 2 век 1 век
1 – 1000 1 век 2 век 3 век 4 век 5 век 6 век 7 век 8 век 9 век 10 век
1001 – 2000 11 век 12 век 13 век 14 век 15 век 16 век 17 век 18 век 19 век 20 век
2001 – 3000 21 век 22 век 23 век 24 век 25 век 26 век 27 век 28 век 29 век 30 век

Третото хилядолетие обхваща периода от началото на 2001 г. до края на 3000 г.

Сред очакванията, които има човечеството днес за това хилядолетие, са възможностите за колонизация на космоса, междузвездно пътуване и контакт с извънземни.

Събития редактиране

2001 редактиране

2002 редактиране

2003 редактиране

2004 редактиране

2005 редактиране

2006 редактиране

2007 редактиране

2008 редактиране

2009 редактиране

2010 редактиране

2011 редактиране

2012 редактиране

2013 редактиране

2014 редактиране

2015 редактиране

2016 редактиране

2017 редактиране

2018 редактиране

2019 редактиране

2020 редактиране

2021 редактиране

2022 редактиране

Изобретения, открития редактиране

Личности редактиране

Родени редактиране

Починали редактиране