56-а легислатура на Националния конгрес на Бразилия

56-ата легислатура на Националния конгрес на Бразилия обхваща законодателния период от 1 февруари 2019 г. до 31 януари 2023 г. Целият състав на Камарата на депутатите и две трети от състава на Федералния сенат от 56-ата легислатура на Националния конгрес са избрани на Общите избори от 7 октомври 2018 г.

56-ата легислатура е открита официално на 4 февруари 2019 г. на специално провело се за целта тържествено общо заседание на двете камари на Националния конгрес.[1]

Представени партииРедактиране

Резултати от изборите за Национален конгрес от 7 октомври 2018 г.
   
Партия Камара на депутатите Федерален сенат
Гласове % Места +/– Гласове % Места Общо +/–
Партия на работниците (Partido dos Trabalhadores, PT) 10 126 611 10,3 54 –15 24 785 670 14,5 4 6 –6
Социаллиберална партия (Partido Social Liberal, PSL) 11 457 878 11,7 52 +51 19 413 869 11,3 4 4 +4
Прогресивна партия (Partido Progressista, PP) 5 480 067 5,6 38 7 529 901 4,4 5 6 +1
Социалдемократическа партия (Partido Social Democrático, PSD) 5 749 008 5,8 35 –1 8 202 342 4,8 4 7 +4
Бразилско демократическо движение (Movimento Democrático Brasileiro, MDB) 5 439 167 5,5 34 –32 12 800 290 7,5 7 12 –6
Либерална партия (PL)
бивша Партия на Републиката (Partido da República, PR)
5 224 591 5,3 33 –1 3 130 082 1,8 1 2 –2
Бразилска социалистическа партия (Partido Socialista Brasileiro, PSB) 5 386 400 5,5 32 –2 8 234 195 4,8 2 2 –5
Бразилска републиканска партия (Partido Republicano Brasileiro, PRB) 4 992 016 5,1 30 +9 1 505 607 0,9 1 1
Бразилска социалдемократическа партия (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) 5 905 541 6,0 29 –25 20 310 558 11,9 4 8 –2
Демократи (Democratas, DEM) 4 581 162 4,7 29 +8 9 218 658 5,4 4 6 +2
Демократическа работническа партия (Partido Democrático Trabalhista, PDT) 4 545 846 4,6 28 +9 7 737 982 4,5 2 5 –3
Солидарност (SOLIDARIEDADE, SD) 1 953 067 2,0 13 –2 4 001 903 2,3 1 1
Подемос (Podemos) 2 243 320 2,3 11 +7 5 494 125 3,2 1 5 +5
Социализъм и свобода (Partido Socialismo e Liberdade, PSOL) 2 783 669 2,8 10 +5 5 273 853 3,1 0 0 –1
Бразилска работническа партия (Partido Trabalhista Brasileiro, PTB) 2 022 719 2,1 10 –15 1 899 838 1,1 2 3
Комунистическа партия на Бразилия (Partido Comunista do Brasil, PC do B) 1 329 575 1,4 9 –1 1 673 190 1,0 0 0 –1
Нова партия (Partido Novo, NOVO) 2 748 079 2,8 8 Нова 3 467 746 2,0 0 0 Нова
Републиканска партия на социалния ред (Partido Republicano da Ordem Social, PROS) 2 042 610 2,1 8 –3 1 370 513 0,8 1 1
Социалхристиянска партия (Partido Social Cristão, PSC) 1 765 226 1,8 8 –5 4 126 068 2,4 1 1 +1
Народна социалистическа партия (Partido Popular Socialista, PPS) 1 590 084 1,6 8 –2 2 954 800 1,7 2 2 +2
Аванте (AVANTE) 1 844 048 1,9 7 +5 731.379 0,4 0 0
Хуманистична партия за солидарност (Partido Humanista da Solidariedade, PHS) 1 426 444 1,5 6 +1 4 228 973 2,5 2 2 +2
Патриот (Patriota, PATRI) 1 432 304 1,5 5 +3 60.589 0,0 0 0
Зелена партия (Partido Verde, PV) 1 592 173 1,6 4 –4 1 226 392 0,7 0 0 –1
Прогресивнорепубликанска партия (Partido Republicano Progressista, PRP) 851.368 0,9 4 +1 1 974 061 1,2 1 1 +1
Партия на националната мобилизация (Partido da Mobilização Nacional, PMN) 634.129 0,6 3 329.973 0,2 0 0
Християнработническа партия (Partido Trabalhista Cristão, PTC) 601.814 0,6 2 222.931 0,1 0 1 +1
Устойчива мрежа(Rede Sustentabilidade, REDE) 816.784 0,8 1 Нова 7 166 003 4,2 5 5 Нова
Свободна родина (Partido Pátria Livre, PPL) 385.197 0,4 1 +1 504.209 0,3 0 0
Християндемокрация (Democracia Cristã, DC) 369.386 0,4 1 –1 154.068 0,1 0 0
Бразилска партия за работническо обновление (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB) 684.976 0,7 0 –1 886.267 0,5 0 0
Бразилска партия на жените (Partido da Mulher Brasileira, PMB) 228.302 0,2 0 51.027 0,0 0 0
Бразилска комунистическа партия (Partido Comunista Brasileiro, PCB) 61.343 0,1 0 256.655 0,1 0 0
Обединена социалистическа работническа партия (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU) 41.304 0,0 0 413.914 0,2 0 0
Партия на работническата кауза (Partido da Causa Operária, PCO) 2.785 0,0 0 38.691 0,0 0 0
Недействителни/празни гласове 18 771 737 16,0 61 995 824 26,6
Общо 117 111 476 100 513 0 171 376 322 100 54 81 0
Регистрирани гласоподаватели/Активност 146 750 529 79,8 146 750 529 73,4
Източник: Election Resources

Партийно представителство във Федералния сенатРедактиране

Партия Брой сенатори в началото на първата редовна сесия
(2 февруари 2019 г.)
Брой сенатори в края на първа сесията
(23 декември 2019 г.)
Брой сенатори в края на втора сесия
(22 декември 2020 г.)[2]
Брой сенатори в края на трета сесия
(22 декември 2020 г.)[3]
Бразилско демократическо движение (Movimento Democrático Brasileiro, MDB) 13 14 13 15
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 8 8 7 6
Социалдемократическа партия (PSD) 10 9 11 12
Демократи (DEM) 6 6 5 6
Партия на работниците (PT) 6 6 6 7
Прогресивна партия (PP) 6 6 7 7
Подемос (PODEMOS) 5 10 10 9
Устойчива мрежа (REDE) 4 3 2 1
Демократическа работническа партия (PDT) 4 4 3 3
Социаллиберална партия (PSL) 4 2 2 2
Гражданственост (CIDADANIA)
бивша Народна социалистическа партия (PPS)
3 3 3 3
Либерална партия (PL)
бивша Партия на Републиката (PR)
2 2 3 5
Бразилска социалистическа партия (PSB) 3 2 1 0
Републиканци (REPUBLICANOS)
бивша Бразилска републиканска партия (PRB)
1 1 3 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 4 3 3 3
Социалхристиянска партия (PSC) 1 1 1 1
Безпартийни 1 1 - -
Източници Relatório da Presidência: Senado Federal e Congresso Nacional 2019[4] Relatório da Presidência: Senado Federal e Congresso Nacional 2019[4] Relatório da Presidência: Senado Federal e Congresso Nacional 2020[2] Relatório da Presidência: Senado Federal e Congresso Nacional 2021[3]

Щатско представителствоРедактиране

Щат Партия Актуален брой сенатори
(към 19 февруари 2022 г.)[5]
  Акри Прогресивна партия (PP) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
  Алагоас Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
  Амазонас Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
  Амапа Демократи (DEM) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Устойчива мрежа (REDE) 1
  Баия Социалдемократическа партия (PSD) 2
Партия на работниците (PT) 1
  Сеара Демократическа работническа партия (PDT) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Демократи (DEM) 1
  Федерален окръг Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Гражданственост (CIDADANIA) 1
Подемос (PODEMOS) 1
  Еспирито Санто Партия на работниците (PT) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
  Гояс Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Подемос (PODEMOS) 1
  Мараняо Гражданственост (CIDADANIA) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
  Минас Жерайс Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 2
  Мато Гросо до Сул Социалдемократическа партия (PSD) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
  Мато Гросо Социалдемократическа партия (PSD) 1
Демократи (DEM) 1
Либерална партия (PL) 1
  Пара Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Партия на работниците (PT) 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1
  Параиба Прогресивна партия (PP) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
  Пернамбуко Бразилско демократическо движение MDB) 2
Партия на работниците (PT) 1
  Пиауи Прогресивна партия (PP) 2
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
  Парана Подемос (PODEMOS) 3
  Рио де Жанейро Либерална партия (PL) 3
  Рио Гранди до Норти Партия на работниците (PT) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
  Рондония Демократическа работническа партия (PDT) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Либерална партия (PL) 1
  Рорайма Демократи (DEM) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
  Рио Гранди до Сул Подемос (PODEMOS) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Партия на работниците (PT) 1
  Санта Катарина Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Либерална партия (PL) 1
  Сержипи Гражданственост (CIDADANIA) 1
Демократи (DEM) 1
Партия на работниците (PT) 1
  Сао Пауло Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 2
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
  Токантинс Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1

Партийно представителство в Камарата на депутатитеРедактиране

Партия Брой депутати
в началото на легислатурата

(към 1 февруари 2019 г.)
Брой депутати
(към 1 януари 2020 г.)
Брой депутати
(към 15 май 2021 г.)
Партия на работниците (PT) 54 53 53
Социаллиберална партия (PSL) 52 53 53
Прогресивна партия (PP) 38 40 40
Социалдемократическа партия (PSD) 35 37 35
Бразилско демократическо движение (MDB) 34 33 34
Либерална партия (PL)
бивша Партия на Републиката (PR)
33 40 41
Бразилска социалистическа партия (PSB) 32 30 30
Републиканци (REPUBLICANOS)
бивша Бразилска републиканска партия (PRB)
30 32 33
Демократи (DEM) 29 26 29
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 29 33 33
Демократическа работническа партия (PDT) 28 28 25
Солидарност (SD) 13 14 14
Подемос (PODEMOS) 11 11 10
Социализъм и свобода (PSOL) 10 10 10
Бразилска работническа партия (PTB) 10 11 10
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 9 8 7
Нова партия (NOVO) 8 8 8
Гражданственост (CIDADANIA)
бивша Народна социалистическа партия (PPS)
8 9 7
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 8 10 11
Социалхристиянска партия (PSC) 8 9 11
Аванте (AVANTE) 7 7 8
Хуманистическа партия за солидарност (PHS) 6 0 0
Патриот (PATRI) 5 5 6
Прогресивнорепубликанска партия (PRP) 4 0 0
Зелена партия (PV) 4 4 4
Партия на националната мобилизация (PMN) 3 0 0
Християнработническа партия (PTC) 2 0 0
Християндемокрация (DC) 1 0 0
Свободна родина (PPL) 1 0 0
Устойчива мрежа (REDE) 5 1 1
Източници: [1], [2]

Щатско представителствоРедактиране

Щат Партия Брой депутати
(към 15 май 2021 г.)[6]
  Акри Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Демократи (DEM) 1
Солидарност (SD) 1
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Партия на работниците (PT) 1
Общ брой депутати от Акри 8
  Алагоас Прогресивна партия (PP) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Либерална партия (PL)
бивша Партия на Републиката (PR)
1
Бразилска работническа партия (PTB) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Партия на работниците (PT) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 2
Общ брой депутати от Алагоас 9
  Амапа Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Либерална партия (PL) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Аванте (AVANTE) 1
Общ брой депутати от Амапа 8
  Амазонас Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Партия на работниците (PT) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Либерална партия (PL) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Солидарност (SD) 1
Общ брой депутати от Амазонас 8
  Баия Аванте (AVANTE) 2
Социалдемократическа партия (PSD) 6
Подемос (PODEMOS) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Партия на работниците (PT) 6
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 2
Прогресивна партия (PP) 4
Бразилска социалистическа партия (PSB) 2
Демократи (DEM) 5
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Демократическа работническа партия (PDT) 2
Либерална партия (PL) 4
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Общ брой депутати от Баия 39
  Сеара Демократи (DEM) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 2
Зелена партия (PV) 1
Партия на работниците (PT) 3
Демократическа работническа партия (PDT) 5
Прогресивна партия (PP) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Бразилска работническа партия (PTB) 1
Солидарност (SD) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Либерална партия (PL) 2
Общ брой депутати от Сеара 22
  Федерален окръг Либерална партия (PL) 1
Партия на работниците (PT) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Зелена партия (PV) 1
Демократи (DEM) 1
Гражданственост (CIDADANIA)
бивша Народна социалистическа партия (PPS)
1
Прогресивна партия (PP) 1
Общ брой депутати от Федералния окръг 8
  Еспирито Санто Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 2
Гражданственост (CIDADANIA) 1
Партия на работниците (PT) 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Демократи (DEM) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Общ брой депутати от Еспирито Санто 10
  Гояс Социаллиберална партия (PSL) 2
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Демократи (DEM) 2
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Либерална партия (PL) 1
Прогресивна партия (PP) 2
Партия на работниците (PT) 1
Солидарност (SD) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Патриот (PATRI) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Общ брой депутати от Гояс 17
  Мараняо Либерална партия (PL) 3
Подемос (PODEMOS) 1
Бразилска работническа партия (PTB) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 3
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Демократи (DEM) 1
Патриот (PATRI) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Партия на работниците (PT) 1
Общ брой депутати от Мараняо 18
  Мато Гросо Социаллиберална партия (PSL) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Бразилска работническа партия (PTB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Солидарност (SD) 1
Партия на работниците (PT) 1
Общ брой депутати от Мато Гросо 8
  Мато Гросо до Сул Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 3
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Социаллиберална партия (PSL) 2
Партия на работниците (PT) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Общ брой депутати от Мато Гросо до Сул 8
  Минас Жерайс Социаллиберална партия (PSL) 6
Аванте (AVANTE) 3
Партия на работниците (PT) 7
Социализъм и свобода (PSOL) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 2
Социалдемократическа партия (PSD) 3
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 5
Бразилско демократическо движение (MDB) 4
Солидарност (SD) 1
Демократи (DEM) 1
Либерална партия (PL) 3
Бразилска социалистическа партия (PSB) 3
Прогресивна партия (PP) 4
Демократическа работническа партия (PDT) 2
Патриот (PATRI) 2
Нова партия (NOVO) 2
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Общ брой депутати от Минас Жерайс 53
  Пара Социализъм и свобода (PSOL) 1
Либерална партия (PL) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 2
Социалдемократическа партия (PSD) 3
Партия на работниците (PT) 2
Демократи (DEM) 2
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Бразилска работническа партия (PTB) 2
Общ брой депутати от Пара 17
  Параиба Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Либерална партия (PL) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Партия на работниците (PT) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 2
Демократи (DEM) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Общ брой депутати от Параиба 12
  Парана Демократическа работническа партия (PDT) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Бразилска социалистическа партия (PSB) 2
Демократи (DEM) 1
Бразилска работническа партия (PTB) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 2
Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Социалдемократическа партия (PSD) 3
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Либерална партия (PL) 3
Подемос (PODEMOS) 1
Гражданственост (CIDADANIA) 1
Социаллиберална партия (PSL) 3
Партия на работниците (PT) 3
Прогресивна партия (PP) 1
Зелена партия (PV) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Патриот (PATRI) 1
Общ брой депутати от Парана 30
  Пернамбуко Бразилска социалистическа партия (PSB) 5
Партия на работниците (PT) 2
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Либерална партия (PL) 1
Патриот (PATRI) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Прогресивна партия (PP) 2
Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Гражданственост (CIDADANIA) 1
Демократи (DEM) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 2
Солидарност (SD) 1
Подемос (PODEMOS) 1
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 1
Аванте (AVANTE) 1
Общ брой депутати от Пернамбуко 25
  Пиауи Партия на работниците (PT) 2
Либерална партия (PL) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 3
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Солидарност (SD) 1
Общ брой депутати от Пиауи 10
  Рио Де Жанейро Аванте (AVANTE) 1
Социаллиберална партия (PSL) 12
Социализъм и свобода (PSOL) 4
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 3
Бразилско демократическо движение (MDB) 3
Социалхристиянска партия (PSC) 2
Прогресивна партия (PP) 2
Демократи (DEM) 4
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 1
Солидарност (SD) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 2
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Либерална партия (PL) 4
Нова партия (NOVO) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Партия на работниците (PT) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 2
Общ брой депутати от Рио де Жанейро 46
  Рио Гранди до Норти Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Партия на работниците (PT) 1
Либерална партия (PL) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Републиканска партия на социалния ред (PROS) 1
Общ брой депутати от Рио Гранди до Норти 8
  Рио Гранди до Сул Нова партия (NOVO) 1
Социаллиберална партия (PSL) 4
Либерална партия (PL) 1
Партия на работниците (PT) 5
Демократическа работническа партия (PDT) 3
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 2
Социализъм и свобода (PSOL) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 2
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 4
Бразилско демократическо движение (MDB) 4
Бразилска работническа партия (PTB) 2
Общ брой депутати от Рио Гранди до Сул 31
  Рондония Подемос (PODEMOS) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Общ брой депутати от Рондония 8
  Рорайма Социалдемократическа партия (PSD) 1
Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Социаллиберална партия (PSL) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Либерална партия (PL) 1
Солидарност (SD) 1
Устойчива мрежа (REDE) 1
Общ брой депутати от Рорайма 8
  Санта Катарина Републиканци (REPUBLICANOS) 1
Социаллиберална партия (PSL) 4
Партия на работниците (PT) 1
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 3
Прогресивна партия (PP) 1
Гражданственост (CIDADANIA) 1
Социалдемократическа партия (PSD) 2
Бразилска социалистическа партия (PSB) 1
Нова партия (NOVO) 1
Общ брой депутати от Санта Катарина 16
  Сао Пауло Социаллиберална партия (PSL) 9
Републиканци (REPUBLICANOS) 7
Демократи (DEM) 5
Либерална партия (PL) 7
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Социализъм и свобода (PSOL) 3
Подемос (PODEMOS) 2
Бразилско демократическо движение (MDB) 2
Нова партия (NOVO) 3
Партия на работниците (PT) 8
Прогресивна партия (PP) 4
Гражданственост (CIDADANIA) 2
Бразилска социалдемократическа партия (PSDB) 7
Социалдемократическа партия (PSD) 2
Зелена партия (PV) 1
Бразилска социалистическа партия (PSB) 4
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Солидарност (SD) 1
Комунистическа партия на Бразилия (PC do B) 1
Общ брой депутати от Сао Пауло 70
  Сержипи Социалдемократическа партия (PSD) 1
Прогресивна партия (PP) 1
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Солидарност (SD) 1
Партия на работниците (PT) 1
Либерална партия (PL) 2
Демократическа работническа партия (PDT) 1
Общ брой депутати от Сержипи 8
  Токантинс Солидарност (SD) 2
Социалхристиянска партия (PSC) 1
Либерална партия (PL) 1
Демократи (DEM) 2
Бразилско демократическо движение (MDB) 1
Партия на работниците (PT) 1
Общ брой депутати от Токантинс 8

БележкиРедактиране