ARPANET (акроним на английски: Advanced Research Projects Agency Network, мрежа на Агенцията за напредничави изследователски проекти, DARPA) е първата в света функционираща компютърна мрежа от вида комутация на пакети по протокол TCP/IP, предшественик на интернет. Разработена е от DARPA, правителствена агенция към Министерство на отбраната на САЩ.

Комутацията на пакети е понастоящем основа за предаване на данни в глобалната мрежа. Преди това трансферът на данни е бил базиран на комутация на вериги, подобно на старите телефонни мрежи, където определена връзка е „резервирана“ според времетраенето на разговора, както и има само един приемател в другия край на връзката.

Основната идея била да се изгради мрежа, съставена от малки компютри, наречени Interface Message Processors (IMPs), които функционират като gateway (днешните рутери), свързвайки локалните ресурси.

Изграждане

редактиране

В началото ARPANET била съставена от четири IMPs:

Първото съобщение по ARPANET е изпратено от Калифорнийски университет, Лос Анджелис на 29 октомври 1969 г.