Тази статия е за Интернет модела. За протокола вижте Internet Protocol.

TCP/IP (на английски: Transmission Control Protocol / Internet Protocol) или още Семейство интернет протоколи (на английски: Internet protocol suite) е концептуален модел на семейство от протоколи за комуникация между компютрите, който се използва в интернет и в почти всички други съвременни компютърни мрежи. Този модел се състои от много протоколи, но тъй като ключова роля имат протоколите TCP и IP, името се определя от тях. Моделът TCP/IP е създаден през 1980 г. заради необходимостта от единен начин за комуникация между компютрите, като по този начин предоставя възможност мрежите да бъдат свързвани помежду си. В модела TCP/IP информацията се пренася под формата на пакети. Всеки пакет се състои от 2 части – заглавна част или още заглавка (от английски: header) и данни. Често е наричан интернет модел, а в ранните години на интернет и DoD модел, тъй като разработването на мрежовия модел е финансирано от DARPA, агенция на Министерство на отбраната на САЩ.

Протоколни слоеве в TCP/IP редактиране

Моделът TCP/IP се състои от протоколи, които са групирани на базата на предназначението си в 4 „слоя“:

  • Приложен слой (Application layer)
  • Транспортен слой (Transport layer)
  • Мрежови слой (Network/Internet layer)
  • Канален слой (Physical layer)

По същество пакетът комуникациони протоколи TCP/IP е практическото приложение на абстракцията OSI модел. Така че можем да съпоставим слоевете от TCP/IP модела със слоевете на OSI модела.

Моделът TCP/IP има следните слоеве:

OSI TCP/IP
7 Application Application
HTTP, FTP
6 Presentation ASCII, Unicode
5 Session DNS, SSL
4 Transport Transport TCP, UDP, RTP, SCTP
3 Network Network IP, ICMP, IGMP
2 Data Link Physical
Ethernet, Token ring
1 Physical T1, E1

Канален слой редактиране

Той е комбинация между каналния и физичния слой на OSI модела.
Протоколи: ARP, MAC, NDP и др.

Мрежови слой редактиране

Чрез мрежовия слой пакетът достига до желаното място.
Протоколи: IP, ICMP, IPsec и др.

Транспортен слой редактиране

Транспортният слой отговаря за начина на транспортиране на информацията – обикновено тя трябва да бъде разделена на малки части, за да може да бъде пренесена по мрежата.
Протоколи: TCP, UDP, SCTP и др.

Приложен слой редактиране

Приложният слой отговаря за съхраняването на данните, които са специфични за определен приложен софтуер.
Протоколи: HTTP, FTP, DNS, IRC, IMAP, SMTP, POP3, TLS/SSL, SSH, Telnet и много други

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране