Ager publicus (на български: обществена земя) e държавната земя около Рим по времето на Римската република.

Измерването и раздаването на тази земя за частна собственост (ager privatus) е в задължението на Decemviri Agris Dandis Adsignandis. От 2 век пр.н.е. това води до големи разногласия като реформите на Гракхите.

Създават се редица аграрни закони като:

Източници редактиране

  • L. Zancan: Ager publicus. Padua 1935.
  • A. Burdese: Studi sull’agro publico. Turin 1952.
  • Плутарх: Тиберий и Гай Гракхи, 8, 9, 13