Astronomy and Astrophysics (A&A) e рецензируемо списание по астрономия и астрофизика, ообхващащо теоретичесна, наблюдателна и инструментална астрономия и астрофизика.

EDP Sciences публикува 16 номера за година. Главен редактор на списанието е Тиери Форвей (Thierry Forveille, „Обсерватория на науките за Вселената“,[1] Гренобъл). Импакт факторът на списанието е 5,084 през 2012 г.

Списание „Astronomy and Astrophysics“ е създадено през 1969 г. чрез сливане на няколко национални списания на европейски страни:

През 1992 г. към списанието е включено изданието на Бюлетина на Астрономическите институти на Чехословакия, създадено през 1947 г. В началото списанието публикува статиите на английски, френски или немски, но статиите на немски и френски винаги са били малко. По тази причина списанието престава да печата на тези езици, донякъде по причина, че трудно се намират рецензенти, владеещи добре тези езици.

Източници

редактиране
  1. Форвей, Тиери. Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble // Посетен на 2014-01-23.