Международен стандартен сериен номер

(пренасочване от ISSN)

Международният стандартен сериен номер, ISSN (на английски: International Standard Serial Number) е уникален осемцифрен номер, позволяващ да се идентифицира всяко периодично издание, независимо от това къде е издадено, на какъв език и на какъв носител. ISSN системата е приета от Международната организация по стандартизация през 1975 година. Нейният подкомитет TC 46/SC 9 е отговорен за стандарта. Последната цифра може да е от 0 до 9 или X и служи за контролна цифра.

ФорматРедактиране

ISSN се състои от осем цифри, разделени с тире на две четирицифрени числа.

Например ISSN-кодът на списание Hearing Research е 0378 – 5955. За да се провери дали е валиден чрез контролната цифра, се използва следният алгоритъм:

1. Изчислява се сумата на първите седем цифри от горния ISSN, умножени по 8, 7, 6, 5, 4, 3 и 2, както следва:

0×8 + 3×7 + 7×6 + 8×5 + 5×4 + 9×3 + 5×2
= 0 + 21 + 42 + 40 + 20 + 27 + 10
= 160.

2. Взема се остатъкът от полученото число, разделено на 11:

160/11 = 14 и остатък 6.

3. От числото 11 се изважда остатъкът от горното деление, в този случай 6, за да се получи контролната цифра:

11 − 6 = 5
5 е контролната (последната) цифра.

С главната буква X се отбелязва контролна цифра 10.

Назначаване на ISSNРедактиране

ISSN кодовете се назначават от мрежа от ISSN национални центрове, обикновено разположени в националните библиотеки и се координират от Международния ISSN център в Париж. Международният център е междуправителствена организация, основана през 1974 година след споразумение между UNESCO и френското правителство.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране