dBW (децибелват) е единица за измерване на силата на сигнала в децибели (dB), като отношение на измерената мощност спрямо един ват (W). Използва се, поради способността си да изразява много големи и много малки стойности на мощността в кратка форма.

За преобразуване на произволна мощност P (във W), като хdBW), или обратно, могат да бъдат използвани следните уравнения:

и

където P,W е мощността в W, а x,dBW е отношението на мощностите в dBW.

Например: 0 dBW се равняват на 1 W, а 10 W се равняват на 10 dBW, или на 40 dBm

dBm dBW W Стойност
+100 +70 10 000 000 10 MW
+90 +60 1 000 000 1 MW
+80 +50 100 000 100 kW
+70 +40 10 000 10 kW
+60 +30 1000 1 kW
+50 +20 100 100 W
+40 +10 10 10 W
+30 0 1 1 W
+20 -10 0,1 100 mW
+10 -20 0,01 10 mW
0 -30 0,001 1 mW
-10 -40 0,0001 100 μW
-20 -50 0,00001 10 μW
-30 -60 0,000001 1 μW
-40 -70 0,0000001 100 nW
-50 -80 0,00000001 10 nW
-60 -90 0,000000001 1 nW

Вижте също

редактиране