Тази статия е за латинската буква. За химичния елемент вижте Волфрам.

Буква W w
Латиница
   Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Съгласната буква W е двадесет и третата буква от латинската азбука. Среща се в някои от азбуките, използващи латиницата и има различна звукова стойност – /v/, /w/ и др. На кирилица буквата се предава с в или с у.