Euphorbiales

разред растения

Euphorbiales е разред покритосеменни растения, използван в някои ботанически класификации. В системата на Кронкуист той включва четири семейства, които според класификацията APG II са част от разред Malpighiales: