Ex commisso nobis a Deo (в превод от латински: Доверено ни от Бога), известна още и като Гнезненска була (по името на полския трад Гнезно, където се съхранява) е папска була на римския папа Инокентий II, издадена в гр.Пиза, Италия, на 7 юли 1136 г.[1], с която се отменява върховенството на Магдебургското архиепископство над Полската църква.

„Ex commisso nobis a Deo“
„Доверено ни от Бога“
Герб на папа - автор
булата „Ex commisso nobis a Deo“
Вид папска була
Език латински
Папа Инокентий II
Издаване 7 юли 1136 г.
Пиза, Италия

Булата е едним из най-ценните паметници на полската историография и важен източник за изучаване на културата, обществените отношения и организацията на Полската църква през XI и XII век. Това е първият латински документ, който съдържа множество полски думи (около 410 топонима и собствени имена).

В наши дни булата се съхранява в архива на Гнезненската архиепархия. [2]

БележкиРедактиране

 1. Jaffé Ph., Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII., Leipzig, 1885. т. I., с.872
 2. Bulla gnieźnieńska

ЛитератураРедактиране

 • Barański M. K., Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14816-0.
 • Fabiańczyk L., Apostoł Pomorza, Książnica Pomorska, Szczecin 2001, ISBN 83-87879-20-7.
 • Diekamp W., Zum päpstlichen Urkundenwesen, Mttl. d. Inst f. oesterr. Gesch., T. III, Münster 1882.
 • Drajewski S., Gniezno. Urok inkonabułów i starodruków (польск.).
 • Dobosz J., Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
 • Grodecki R., Zachorowski S., Dąbrowski J, Dzieje Polski średniowiecznej, T. I, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas Platan, Kraków 1995, ISBN 83-7052-230-0.
 • Jaffé Ph., Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. cz. I, Leipzig 1885.
 • Katolicka Agencja Informacyjna, Bulla gnieźnieńska (польск.).
 • Kehr P. F., Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der Christlichen Kirche in Polen// Abhandlungen der Königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1920.
 • Kętrzyński W., Studia nad dokumentami XII wieku, Kraków 1891.
 • Kozłowska-Budkowska Z., Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej, zeszyt 1, Kraków 1937.
 • Kruszyk B., Dzieła średniowiecznych skrybów.
 • Łowmiański H., Początki Polski: polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV, T. VI, cz. 1, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985.
 • Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975.
 • Maleczyński K., W kwesti autentyczności bulli gnieźnieńskiej z r. 1136, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria A, nr 2, 1947; przedruk w: Karol Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.
 • Małecki A., Studyum nad bullą Innocentego II z roku 1136 (польск.).
 • Pflung-Harrtung J., Die Bullen der Päpste, Gotha 1901.
 • Szczur S., Historia Polski – średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, ISBN 83-08-03272-9.
 • Wacyk A., Na pohybel katolictwu – Zadruga, Wydawnictwo Toporzeł, Wrocław 1995, ISBN 83-85559-11-6.
 • Wetesko L., Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce (польск.).
 • Zenker B., Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 bis 1159, Würzburg 1964

Външни препраткиРедактиране