III обикновено народно събрание

Не бива да се бърка с III народно събрание.

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

Третото обикновено народно събрание (III ОНС) е народно събрание на Княжество България. Заседава в сградата на Мъжката гимназия в София (ъгъла на ул. „Московска“ и „Дунав“) между 10 декември 1882 и 25 декември 1883.[1]

Заключителният етап от изграждането на зданието на Народното събрание, 1882 – 1883 г.

Избори редактиране

Парламентарните избори са насрочени с указ на княз Александър № 723 от 28 октомври 1882 г.[2] и се провеждат на 21 ноември същата година. По нов закон приет преди изборите, броят на народните представители е намален до 47 (от 307 в предишното ВНС) и се въвеждат условия за по-високо образование и двустепенни избори. Тези промени са в помощ на Консервативната партия, която печели мнозинството в събранието.[3]

Разпускане редактиране

Причините за разпускането му са постигнатото споразумение между консерваторите и част от либералите за преодоляване на политическата криза, възстановяване на Търновската конституция и формиране на коалиционен кабинет. Изработен е проект за промяна на конституцията в консервативен дух, предвиждащ разширяване на правата на княза в управлението, имуществен и образователен ценз на избирателите, двукамерен парламент и други.

Сесии редактиране

 • I редовна – (10 декември 1882 – 13 февруари 1883)
 • II редовна – (4 септември – 25 декември 1883)

Бюро редактиране

Председатели редактиране

Подпредседатели редактиране

Законопроекти редактиране

 • Закон за тържищата[4]
 • Закон за лозята, поземления данък и спиртните питиета [5]
 • Закон за обработането на мака и добивания от него афион[6]
 • Закон за лозята (поземлен данък данък на спиртните питиета)[7]
 • Закон за преобразуване на десятъка в даждие от пари[8]
 • Закон за амнистията на всички ония лица, които са осъдени или които се намират по съдебно следствие за политически престъпления[9]
 • Наказателен закон за престъпленията по печата[10]
 • Закон за пожарите по села, махали, колибите и по-малките градове, които се занимават преимуществено със земеделие[11]
 • Закон за правата на общинските кметски наместници[12]
 • Закон за развитие на родната промишленост[13]
 • Закон за градското право (данък „октроа“)[14]
 • Закон за държавния печат[15]
 • Закон за бирниците по събиране на преките данъци
 • Закон за изменение на Конституцията[16]
 • Закон за избиране на представителите във Великото народно събрание и в ОНС[17]
 • Закон за железния път Свищов-София[18]
 • Закон за замяната на десятъка с паричен данък[19]
 • Закон за горите[20]
 • Закон за общините и градското управление[21]
 • Закон за черкезките и татарските земи[22]
 • Закон за престъпните деяния срещу особата на Негово Величество Княза[23]

Бележки редактиране

 1. Официален сайт на НС
 2. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 124/30.10.1882
 3. Цураков, Ангел. „Енциклопедия на правителствата, народните събрания и атентатите в България“, Книгоиздателска къща „Труд“, С., 2008 г., с. 428 – 429 ISBN 954-528-790-X
 4. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 17 от 15 февруари 1883 г.
 5. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 24 от 3 март 1883 г.
 6. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 17 от 15 февруари 1883 г.
 7. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 17 от 15 февруари 1883 г.
 8. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 17 от 15 февруари 1883 г.
 9. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 106 от 4 октомври 1883 г.
 10. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 136 от 17 декември 1883 г.
 11. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 136 от 17 декември 1883 г.
 12. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 137 от 20 декември 1883 г.
 13. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 138 от 22 декември 1883 г.
 14. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 140 от 29 декември 1883 г.
 15. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 141 от 31 декември 1883 г.
 16. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 133 от 10 декември 1883 г.
 17. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 136 от 20 декември 1883 г.
 18. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 16 от 18 февруари 1884 г.
 19. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 1 от 5 януари 1884 г.
 20. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 2 от 10 януари 1884 г.
 21. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 2 от 10 януари 1884 г.
 22. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 17 от 23 февруари 1884 г.
 23. Обнародван в „Държавен вестник“, бр. 41 от 4 май 1884 г.