Периодично издание

Периодично издание в издателската дейност е издание, (обикновено печатно), което излиза с определена периодичност. Съвкупността от периодичните издания се нарича периодика.

Известни руски периодични издания

Най-разпространените форми на периодика са:

Вижте същоРедактиране