Отваря главното меню

Regional Internet Registry (RIR, на английски – "регионален Интернет регистър") е организация, ръководеща разпределянето и регистрацията на интернет номера в даден регион от света. "Интернет номера" включват IP адреси (IPv4 и IPv6) и номера на автономни системи.