Часово отместване UTC-1 се използва:

Като стандартно време през цялата година

редактиране

Като стандартно време през зимния сезон

редактиране