Потребител (изчислителна техника)

(пренасочване от User)
За общото понятие вижте Потребител.

Потребител (на английски: user), компютърен потребител или онлайн потребител в сферата на технологиите и изчислителната техника е потребител, който борави с компютър и използва различни софтуерни продукти и/или интернет. От потребителите по принцип не се очаква да са запознати детайлно с принципа на работа и техническите подробности на софтуерните продукти и системите, които използват.[1]

В уебсайтовете и софтуерните продукти, потребителят най-често се изобразява с икона, подобна на тази.

Потребителят често има свой потребителски профил (на английски: user account), с който се идентифицира онлайн (или „логва“) в системата, на която е потребител. Част от потребителския профил са неговото потребителско име (на английски: user name) и парола (на английски: password). Паролата може да бъде заменена и с други, по-сложни методи за автентикация, като дву- и третостепенни аутентификации, като например с ирисова идентификация или с пръстов отпечатък.

Потребителският профил може да включва и допълнителна информация относно предпочитанията, хобитата и интересите на потребителя. Той може да има адрес на електронна поща за другите потребители, които желаят да комуникират с него, дори телефонен номер, както и персонални данни, като дата на раждане, пол и др.

В разработката на софтуер редактиране

Краен потребител редактиране

Крайните потребители са потребителите на един софтуерен продукт. Терминът се използва за разграничаване на тези, които използват за практическа цел, от разработчиците на системата, които подобряват софтуера с оглед нуждите на крайния потребител.[2] Тази абстракция е преди всичко полезна при проектирането на потребителския интерфейс и се отнася до съответното подмножество от характеристики, които повечето потенциални потребители биха очаквали.

В потребителски ориентирания дизайн се създават идеализирани персони, за да представляват различните видове потребители. Понякога за всяка персона се определя кои видове потребителски интерфейси ще са по-удобни (според предишен опит или присъщата простота на интерфейса), и каква техническа експертиза и степен на знания има в специфични области или дисциплини. Когато на категорията на крайния потребител са наложени няколко ограничения, особено при разработването на програми за употреба от широката аудитория, обичайна практика е да се очакват минимални технически познания и предшестващо обучение на крайните потребители.[3] В този контекст, графичният потребителски интерфейс (на английски: GUI) обикновено се предпочита пред интерфейса с команден ред (на английски: CLI), поради по-високата интуитивност на дизайна.

Разработването за крайния потребител размива разграничението между потребителите и разработчиците. Това означава, че хора, които не са професионални разработчици, създават автоматизирани поведения и комплексни информационни обекти без да имат значителни познания по език за програмиране.

Онлайн програмистки форуми редактиране

В онлайн форумите за програмиране понякога се употребява изразът Oпитни потребители (като на английски: super users или на английски: power users), терминът е въведен (по някаква причина особено за B-users, powerB users) от Майкрософт и според тях тези потребители се отличават от обикновените потребители като имащи специален статус потребители, предполагайки се, че познават по-добре възможностите и техническите характеристики на системите и софтуерните продукти, които използват, като всъщност Майкрософт им гарантира допълнителен достъп и ресурси срещу по-висока цена на продукта. [4][5]

Източници редактиране

  1. Jargon File entry for User // Посетен на 7 ноември 2010.
  2. The State of the Art in End-User Software Engineering (PDF) // media.mit.edu. 12 октомври 2011. Посетен на 11 януари 2015.
  3. What is end user? // Посетен на 7 ноември 2010.
  4. Power Users' Guide // sap.com. Посетен на 14 януари 2015.
  5. Windows Confidential: Power to the Power User // microsoft.com. 2012. Посетен на 14 януари 2015.