Аахенски мирен договор (пояснение)

Понятието Аахенски мирен договор може да се отнася за:

Аахен е град в западна Германия, близо до границата с Нидерландия. На френски и английски език е познат като Екс-ла-Шапел.

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.