Аврамий е православен духовник, охридски архиепископ около 1629 – 1637 година.

Аврамий
духовник
Починал
Религияправославие

Аврамий заема архиепископския пост в края на 1628 или началото на 1629 година, като преди това е новопатраски митрополит. Запазена е издадена от него грамота от края на януари 1629 година. През 1632 година заминава на обиколка в Западна Европа,[1] а през август 1634 година пристига в Русия. Умира или напуска поста си преди 1637 година, когато архиепископ вече е Мелетий.[2]

  1. Péchayre, A. P. Lea archevêques d'Ochrida et leur relations avec l'Occident à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. - Échos d'Orient, 36, 1937, 435-439.
  2. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 196.
Йоасаф охридски архиепископ (след 1628 – преди 1637) Мелетий