Йоасаф е православен духовник, охридски архиепископ около 1628 година.

Йоасаф
духовник
Починал
Религияправославие

Сведенията за архиепископ Йоасаф са изключително оскъдни. Заема длъжността след 1624 година, когато се споменава предшественика му Порфирий. Известно е една издадена от него грамота от 1628 година. Умира или напуска поста преди 1629 година, когато архиепископ вече е Аврамий.[1]

  1. Снегаров, Иван. История на Охридската архиепископия-патриаршия, т.2. Второ фототипно издание. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, [1932]. ISBN 954-430-345-6. с. 196.
Порфирий охридски архиепископ (след 1624 – преди 1629) Аврамий