Акротерий (от гръцки ἀκρωτήριον, „връх“) е архитектурен детайл, статуя, поставена на ъгъла или на върха на фронтон. Среща се в класическата и в готическата архитектура.

Акротерий от римското селище Улпия Ескус, колекция на Регионален исторически музей, Плевен