Фронтон

архитектурен елемент
Тази статия е за архитектурния елемент. За римския политик вижте Марк Корнелий Фронтон.

Фронтон (на английски: pediment; на френски: fronton; на италиански: frontone) или триъгълен челник[1] е класически архитектурен елемент, увенчаващ дадена хоризонтална структура (антаблеман), обикновено (невинаги) поддържана от колонада.[2][3] Най-често има триъгълна форма, но може да бъде и дъговиден (част от сегмент на окръжност).[4] Горната част на фронтона се рамкира със силно подчертан корниз. Средното вдлъбнато поле (ниша) се нарича тимпан, който най-често е запълнен от скулптирани релефни композиции.[5]

Класически пример за фронтон увенчаващ колонадата на гръцката национална академия в Атина

История и описание Редактиране

 
Варианти на фронтони, рисунки от печатно издание от периода 1898 – 1904

Фронтонът е най-често срещан в архитектурата от Античността (Гърция, Рим), Ренесанса, Барока и неокласическата архитектура. Като известни примери и първоизточници обикновено се посочват сградите на Партенона в Атина и Пантеона в Рим. Този архитектурен елемент е създаден и развит, като строителна техника в Древна Гърция. През другите културни епохи фронтонът често не е носещ (конструктивен) елемент. Там се използва най-вече неговата декоративна функция и ролята му на символ. Именно тогава започва и широката му употреба, като увенчаващ елемент на прозорци, врати, гробници и др. Навлиза масово и в интериорното оформление включително и в мебелния дизайн.

 
Отворен сегментен фронтон, Ренесанс, вила Капра край Виченца, арх. Андреа Паладио

Като основна форма фронтоните биват два вида – триъгълен (класически) и сегментен (дъговиден). И двата вида от своя страна се разделят на затворени и отворени. При отворените, наклоненият рамкиращ корниз е прекъснат в най-високата си част. По-късен и усложнен вариант е т. нар. форма „лебедова шия“, където двете рамена на наклонения корниз са със „S“-образна форма. Тези усложнени линии са използвани по-широко по времето на Маниеризма и в изработката на мебели с еталон стилът Чипъндейл.

Нишата – средната вдлъбната част на фронтона се нарича тимпан. Тази част е разработвана по най-разнообразни начини в хода на историята. Често е изпълвана с релефни и скулптурни фигурални композиции показващи сцени от митологиите или славни битки. Фресковата живопис е друг начин прилаган за запълване на площта на тимпана. Разбира се понякога той е оставян да въздейства и като изцяло равен и монотонен триъгълник. На по-късен етап започват да се вграждат часовници и гербове както и да се вписват отвори обикновено с овални форми. При отворения тип фронтон, декорацията на тимпана нерядко излиза нагоре извън мисленото очертание на основната форма.

Примери от България Редактиране

Галерия Редактиране

Източници Редактиране

  1. Беков, Владимир. Монетният магистрат Кюрсас и култът към Изида, Сарапис и Анубис в Одесос – нови епиграфски и нумизматични данни (The Coin Magistrate ΚΥΡΣΑ and the Cult of Isis, Sarapis and Anubis in Odessos – New Epigraphic and Numismatic Data). // Журнал за исторически и археологически изследвания (Journal of Historical and Archaeological Research) (1). 2023. DOI:10.46687/ZUPJ3827. с. 62.
  2. StyroDesign. Фронтон. // Речник на архитектурни термини. 2018-12-03. Посетен на 2023-05-30. (на български)
  3. Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“. Фронтòн. // Речник на българския език. Посетен на 2023-05-30. (на български)
  4. AGGA Studio. Фронтон. // 2013. Посетен на 2023-05-30. (на български)
  5. Върбанова, Валентина Пенева. ФРОНТОН. // Терминологичен речник на ниво „Въведение в архитектурата“. 2009-08-11. Посетен на 2023-05-30. (на български)