Аксиния

женско собствено име (Аксиния)

Аксиния е българско женско име. То идва от гръцкото хенос (ксенос) и означава чужденка. Аксиния е форма на Аксения.