Алевадите (на старогръцки: Ἀλευάδαι, Aleuadae) са тесалийски благороднически род в Лариса в Древна Гърция. Те владеят Лариса и околността на града.

Лариса на Алевадите на картата на Антична Тесалия

Според Аристотел (фрагменти 497) и Плутарх (mor. 492A-B) те произлизат от митичния Алеф (Aleuas) Червения, който създава политическия и военен ред на Тесалийския съюз. След това фамилни членове имат позицията tageia, най-главната служба в съюза. Според Херодот (7,6; 130; 9,58) представители на фамилията контактуват с Ксеркс I, за да го накарат да нападне Гърция. По време на Персийските войни части от фамилията се бият на страната на персийците.

От 404 пр.н.е. политиката в Тесалия е определена с битки между Алевадите и настъпващите тирани на Фере. Филип II Македонски се намества в конфликта между 356 и 349 пр.н.е. и побеждава тираните на Фере. След това той присъединява Антична Тесалия към Древна Македония и фамилията получава от благодарност службата на тетрарх.

ИзточнициРедактиране

  • Херодот, 16,14; 35; 37; 52
  • Диодор, 16,14; 35; 37; 52
  • H.D. Westlake, Thessaly in the Fourth Century B.C., 1935
  • Elke Stein-Hölkeskamp, Aleuadai. Der Neue Pauly (DNP). Band 1, Metzler, Stuttgart 1996, ISBN 3-476-01471-1, Sp. 453–453.