Анастас Стоянов (революционер)

Вижте пояснителната страница за други личности с името Анастас Стоянов.

Анастас (Насту, Насте) Стоянов (Стоян) е български революционер от влашки проихзод, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Анастас Стоянов

Биография Редактиране

Анастас Стоянов е роден през 1884 година в град Крушево, тогава в Османската империя. Присъединява се към ВМОРО и в 1903 година през Илинденско-Преображенското въстание е четник в I отряд на Крушевската република под войводството на Андрей Докурчев.[1] В 1907 година е четник в четата на Александър Кошка.[2]

 
Крушевската чета на войводата Методи Стойчев. Войводата е първи вляво. До него прави Васил Клисарот, Насту Стоянов от Крушово, Кязим и Ташку Кукев. Първи отляво клекнал – Ставри Димитров, втори – неизвестен, трети вдясно – Алексиев. Легнал вляво Александър Иванов – Лацу, вдясно Христо Цацов.[3]

При избухването на Балканската война в 1912 година Анастас Стоянов е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в четата на Методи Стойчев, а след това в Сборна партизанска рота на МОО.[4]

Бележки Редактиране

  1. Майски, Никола Киров. Крушово и борбитѣ му за свобода. София, печ. „Стопанско развитие“, 1935. с. 29.
  2. „Дневник на четите, изпратени в Македония от пункт Кюстендил. 1903-1908“, ДА - Враца, ф. 617к, оп.1, а.е.1, л.48
  3. ЦДА, фонд 771К, опис 1, а.е. 210, л. 1
  4. Македоно-одринското опълчение 1912 - 1913 г.: Личен състав по документи на Дирекция „Централен военен архив“. София, Главно управление на архивите, Дирекция „Централен военен архив“ В. Търново, Архивни справочници № 9, 2006. ISBN 954-9800-52-0. с. 663.