Александър Кошка

Александър Костов Кошка (на арумънски: Alexandar Coshca) е румънски офицер[1] и български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Александър Кошка
Alexandar Coshca
български революционер

Роден
Починал
Курбиново, Османска империя

Образование Битолски румънски лицей
Александър Кошка в Общомедия

БиографияРедактиране

 
Втората влашка чета на Мучитанов. От ляво надясно. Легнали: войвода Георги Мучитанов (Ioryi Mucitanu) от Крушево, войвода Александър Кошка (Alexandru Coshca) от Гопеш. Клекнали: Лецу Нане (Letsu Nane) от Крушево, в костюм Таки Ляб (Tachu al Leab), Таки Динча (Tachu Dincea) от Крушево. Прави: Георги Гаки Доди (Ioryi Gachu Dodi) от Гопеш, Коле Попстефанов (Kole Pop Stafanov) от Маловище, Милан Сливица от Маловище (Milan Slivitsa), Ванчо Дамаш (Unciu Damash) от Гопеш. Източник: Държавна агенция „Архиви“

Кошка е роден в битолското село Гопеш и по произход е влах. Завършва Румънския лицей в Битоля, а след това учи медицина в румънската столица Букурещ, където организира арумънски комитет за въоръжена борба в Македония заедно с Щерьо Апостолина.[2]

В 1902 година се завръща в Македония и се включва в редовете на ВМОРО. В 1903 година е в четата на Парашкев Цветков. Участва в Илинденското въстание като войвода в Пелистер. След въстанието организи­ра влашките села в Битолско и Пинд. През април 1907 година влиза в Македония по каналите на ВМОРО заедно с четниците Мита Гега от Гопеш, Стерьо Доменику, Ташку Шарку, Алексо Нане и Насто Стоянов от Крушево, Ташку Х. Голи от Маловища и Никола Мона от Влахоклисура. Загива с още четирима свои четници в 1907 година между селата Сливница и Курбиново, Ресенско.[3][4][5] При претърсването на трупа му турските власти намират списъци с доверени лица от района и войводски печат с надпис „Главен войвода на македоно-румънските чети“.[6]

Васил Балевски казва за Александър Кошка:

Власите бяха към нашата организация, комитетите им беха се споразумели централно. Войвода им беше Александър Кошка, отличен човек.[8]

БележкиРедактиране

  1. Македонски преглед, XXVI, 2003, бр.2, стр.50
  2. Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.192.
  3. Кратка биография на Александър Кошка
  4. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация : Войводи и ръководители (1893-1934) : Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 85.
  5. Пелтеков, Александър Г. Революционни дейци от Македония и Одринско. Второ допълнено издание. София, Орбел, 2014. ISBN 9789544961022. с. 239.
  6. Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.194.
  7. „Дневник на четите, изпратени в Македония от пункт Кюстендил. 1903-1908“, ДА-Враца, ф. 617к, оп.1, а.е.1, л.48
  8. Балевски, Васил. Спомени на двама четници на ВМОРО 1904-1908, „Акшеана 2007“, София, 2008, стр.59.