Английската гимназия, съкратено АЕГ, е езикова гимназия в България, в която се преподава на английски език.

История редактиране

Обучението на английски в страната води началото си от Американския колеж в София - най-старото американско училище извън Съединените щати[1], създадено през 1860 г. Откриват се след това също британски и други американски средни училища. Последните са закрити след Втората световна война. От тях единствено е възстановен Американският колеж в София през 1992 г.

По времето на социализма (1944 – 1989 г.) в страната се създават нови гимназии с преподаване на чужд език, като мрежата постепенно се разширява. От първото такова училище – Средното училище за чужди езици в Ловеч (Американският колеж там е закрит през 1948 г.), основано през 1950 г., се отделя неговият английски отдел и е преместен в София (1956), ставайки основата на езикова гимназия. Английски гимназии са открити в Пловдив (като Смесена гимназия с преподаване на английски език, 1958), Русе (1963), Видин (1970), Бургас (1971).

Видове редактиране

В България съществуват две форми на гимназиално обучение. Първата, широко разпространена и предпочитана форма, е държавно обучение, което се финансира от „МОН“. Вторият вид, не толкова популярен, е частно обучение, при което обучението се заплаща не от държавата, а от учащите в него. И двете форми на обучение следват задължителни изисквания, които се определят от „Министерство на Образованието и Науката“ в качеството си на държавна институция, която управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната.

Гимназии редактиране

 
Първа английска езикова гимназия, София
 
Английска гимназия „Гео Милев“, Русе, построена през 1908 г. от италианския архитект Мариано Пернигони
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Ловеч
Челопеч

Вижте също редактиране

Източници редактиране