Английска гимназия

Английската гимназия, съкратено АЕГ, е езикова гимназия в България, в която се преподава на английски език.

ИсторияРедактиране

Обучението на английски в страната води началото си от Американския колеж в София - най-старото американско училище извън Съединените щати[1], създадено през 1860 г. Откриват се след това също британски и други американски средни училища. Последните са закрити след Втората световна война. От тях единствено е възстановен Американският колеж в София през 1992 г.

По времето на социализма (1944 – 1989 г.) в страната се създават нови гимназии с преподаване на чужд език, като мрежата постепенно се разширява. От първото такова училище – Средното училище за чужди езици в Ловеч (Американският колеж там е закрит през 1948 г.), основано през 1950 г., се отделя неговият английски отдел и е преместен в София (1956), ставайки основата на езикова гимназия. Английски гимназии са открити в Пловдив (като Смесена гимназия с преподаване на английски език, 1958), Русе (1963), Видин (1970), Бургас (1971).

ВидовеРедактиране

В България съществуват две форми на гимназиално обучение. Първата, широко разпространена и предпочитана форма, е държавно обучение, което се финансира от „МОН“. Вторият вид, не толкова популярен, е частно обучение, при което обучението се заплаща не от държавата, а от учащите в него. И двете форми на обучение следват задължителни изисквания, които се определят от „Министерство на Образованието и Науката“ в качеството си на държавна институция, която управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната.

ГимназииРедактиране

 
Първа английска езикова гимназия, София
 
Английска гимназия „Гео Милев“, Русе, построена през 1908 г. от италианския архитект Мариано Пернигони
София
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Ловеч
Челопеч

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране