Отваря главното меню

Антисиметрична матрица

Антисиметрична матрица наричаме квадратна матрица , за която е изпълнено за всеки

Например .

СвойстваРедактиране

  1. Рангът на всяка антисиметрична матрица е четен.
  2.   (следва от  )
  3. Всички числа по главния диагонал са нули. ( )[1]
  4. Нека A е n-мерна антисиметрична матрица. Ако n е нечетно, то  , а ако n е четно,  [2]

ИзточнициРедактиране

  1. Harville 1997, с. 240.
  2. Harville 1997, с. 248.

ЛитератураРедактиране

  • Константинов, М. М.. Елементи на линейната алгебра: Вектори и матрици. С. Университет по архитектура, строителство и геодезия, 2000. с. 300.
  • Harville, D. A.. Matrix Algebra from Statistician’s Perspective. Softcover, 1997.