Апуре (на испански: Rio Apure) е река във Венецуела, ляв приток на река Ориноко. Дължината ѝ е 1095 km, а площта на водосборния басейн – 121 400 km² (12.28% от водосборния басейн на Ориноко).[1]

Апуре
Rio Apure
8.2526° с. ш. -71.5873° и. д.
7.6208° с. ш. -66.4072° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
Местоположение Венецуела
Дължина1095 km
Водосб. басейн121 400 km²
Оттокок. 2000 m³/s
Начало
МястоКордилера де Мерида
Координати8°15′09.35″ с. ш. 71°35′14.28″ з. д. / 8.2526° с. ш. 71.5873° з. д.
Надм. височина2740 m
Устие
МястоОринокоАтлантически океан
Координати7°37′14.88″ с. ш. 66°24′25.92″ з. д. / 7.6208° с. ш. 66.4072° з. д.
Надм. височина15 m
Апуре в Общомедия
Карта на водосборния басейн на река Апуре

Река Апуре води началото си на 2740 m н.в. под името Урибанте, от южния склон на планината Кордилера де Мерида, в югозападната част на Венецуела. С изключение на най-горното си течение, където е типична планинска река, по цялото си протежение тече на изток през силно заблатените и залесени равнини на Лянос Ориноко, като силно меандрира, разделя се на ръкави и протоци и образува множество крайречни езера (старици). При град Гуасдуалито река Урибанте се съединява с идващата отдясно река Сараре и двете заедно образуват същинската река Апуре. Влива се отляво в река Ориноко на 27 m н.в., чрез три ръкава: Аричуна (десен, южен), Апуре (основен, среден) и Апурито (ляв, северен). Водосборният басейн на Апуре е крайно асиметричен за сметка на значително развитите леви притоци и почти пълното отсъствие на десни. Най-големите леви притоци са Сурипа, Канагуа, Маспаро (190 km) и Португеса (600 km), а най-големия десен – Гуаритико. Пълноводието ѝ е през дъждовния период от май до октомври-ноември, по време на което залива големи участъци от долината си в средното и долното си течение. Средният ѝ годишен отток е около 2000 m³/s. По време на дъждовния период е плавателна за плитко газещи речни съдове по цялото си протежение (до сливането на двете реки Урибанте и Сараре при град Гуасдуалито), а през сухия сезон – до град Сан Фернандо де Апуре (административен център на щата Апуре), разположен в устието на река Португеса.[1]