Арагонитът е минерал, полиморфна форма на калцита (CaCO3)̀. CaO-56,0%, CO2-44,0%. Калциевият карбонат обикновено кристализира във вид на калцит при атмосферно налягане и във вид на арагонит при високо налягане. В естествено състояние се среща в черупките на някои мекотели. Фосилните черупки на някои изчезнали амонити образуват скъпоценния камък амолит, състоящ се основно от арагонит. Към групата на арагонита се отнасят още минералите церусит (PbCO3), стронцианит (SrCO3) и витерит (BaCO3). Названието си е получил от Вернер през 1796 г. по името на областта Арагон в Испания.

Арагонит

Твърдостта му е 4 по скалата на Мос. Плътността му е 3 грама на куб. см. Формата му е ромбична. Цветът му е бял, сив, бледо жълт, зелен, син, виолетов и черен. Блясъкът му е матов. В състава му има примеси от олово, цинк и стронций, които променят цвета на минерала. Арагоита понякога има и сферичен строеж и го наричат грахов. В геологията кълбовидни и елипсовидни образования притежаващи слоести и лъчисти строежи ги наричат оолити, а арагонити имащи форма като клонче и стебло ги наричат железни цветя Арагонита лекува предимно кожни заболявания. Той е камъка на любовта, защото усилва половата активност както на мъжете така и на жените. Действа успокояващо на нервната система. Този камък сплотява семействата, помага на родителите по-добре да разберат подрастващото поколение, техните проблеми и нужди. Също може да стане прекрасен парламентьор между снаха и свекърва, зет и тъща и да подобри техните отношения. Този камък помага и против мързел. Наблюдавано е, че ако човек до старостта си носи арагонит или го има в дома си, то до смъртта си той ще има чист ум и ясна памет. Асторозите го препоръчват предимно на женените, защото е семеен камък. Този минерал предпазва собственикът си от пиянство и хазарт, а на пубертетите, помага по-лесно да преминат тази възраст и на по-възрастните помага при кризите на средната възраст