Асен Георгиев Групчев, известен като Групче (на македонска литературна норма: Асен Групче), е виден юрист, съдия, публицист и университетски преподавател от Югославия и Република Македония.[1]

Асен Групче
Асен Групче
юрист от Република Македония
Роден
Починал
20 юни 2002 г. (82 г.)
Учил вСофийски университет

БиографияРедактиране

Групче е роден на 27 октомври 1919 година в София, България. Произхожда от големия охридски род Групчеви (Групче). Баща му Георги Групчев е македоно-одрински опълченец, а чичо му Иван Групчев е виден деец на ВМОРО.[2] Те са синове на на Екатерина Шапкарева, сестра на Кузман Шапкарев.[3] Брат му Миле Групче е агроном.[3]

Асен Групчев завършва основно и средно образование в Охрид и Битоля. В 1938 година се записва в Юридическия факултет на Белградския университет, но след разгрома на Югославия през април 1941 година довършва образованието си в 1942 година в Софийския университет.

Групче участва в Комунистическата съпротива във Вардарска Македония и преди края на войната в 1944 година е секретар на Местния комитет на Македонската комунистическа партия и секретар на Народоосвободителния комитет в Охрид. По-късно участва в органите на Областния народоосвободителен комитет в Крушево и в Битоля.

Заема различни управленски и правосъдни длъжности като началник на отделение во Съдебното министерство (Поверенството) на Македония, секретар на Окръжния комитет в Охрид, член на Контролната комисия на Македония, началник на Отделението за законодателство и народна власт при Правителството на Македония. В 1947 – 1948 година е подпредседател на Върховния съд на Македония; от 1952 година председател на Върховния съд на Македония; от 1963 година съдия в Конституционния съд на Югославия, от 1971 г. член а после председател на Конституционния съд на Македония.

В 1949 и 1950 година е на постдипломна специализация в Института за обществени науки в Белград, където главно се посвещава на политико-икономическите изследвания, магистрирайки по икономически науки в началото на 1951 година. След връщането си от специализация Групче е преподавател по политическа икономия в новоформирания Правно-икономически факултет в Скопие. По-късно поема длъжността преподавател по гражданско право, и преподава облигационно право. След завръшване на мандата си в Конституционния съд на Югославия в 1971 година и връщането си в СР Македония, Групче отново се установява в Юридическия факултет като преподавател по гражданско право.

Умира в Скопие на 20 юни 2002 година.[4].

БиблиографияРедактиране

 • Грaѓaнско (имотно) прaво – I дел, Општ дел, учебник, Скопје, 1976, 1983.
 • Грaѓaнско (имотно) прaво – II дел; (Ствaрно прaво), учебник, Скопје, 1976 и 1985.
 • Службеностите во современото југословенско прaво, Скопје, 1972.
 • Земјиштa и води во општественa сопственост кaко предмет нa прaвото нa користење, Скопје, 1973.
 • Десет години нa устaвното судство во Социјaлистичкa Југослaвијa, 1974.
 • Поглед кон новите промени нa подрaчјето нa имотното прaво нa Републикa Мaкедонијa, Скопје, 1995.
 • Некои aктуелни теориски aспекти нa сопственостa кaко прaвнa кaтегоријa, Скопје, 1996/98.
 • Културниот живот и творештво во Охрид и Охридско во 20 век, Скопје, 1998
 • Педесет години рaзвој и промени во системот нa сопственосните облици во Мaкедонијa (устaвни концепции и зaконски рaзрaботки), Скопје, 1998.
 • Зa некои aктуелни aспекти нa сопственостa врз земјоделското земјиште, Скопје, 2000.

БележкиРедактиране

 1. Зборник во чест на Асен Групче, Скопје, Правен Факултет, 2001.
 2. Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. : Личен състав по документи на Дирекция „Централен военен архив“. София, Главно управление на архивите, Дирекция „Централен военен архив“ В. Търново, Архивни справочници № 9, 2006. ISBN 954-9800-52-0. с. 188.
 3. а б Михайлов, Крум, Шалев, Димитър. Стари български родове. София, Издателство на Отечествения фронт, 1989. с. 175.
 4. Завчера во Скопје Почина проф. д-р Асен Групче. // Утрински Весник. Посетен на 23 януари 2011. (на македонска литературна норма)
Перо Д. Коробар председател на Конституционния съд на Социалистическа република Македония
(1974 – 1979)
Гога Николовски