Асимптотична точка на крива е особена точка, около която кривата се „намотава“ спираловидно, с безброй много намотки, доближавайки се неограничено до нея, без да я достига.

Хиперболичната спирала има една асимптотична точка
Клотоидата има две асимптотични точки

По една асимптотична точка имат например:

Две асимптотични точки има клотоидата (още известна като спирала на Ойлер или спирала на Корну).

Вижте също Редактиране

Външни препратки Редактиране